გამოფენები

2021 წელი

2021-საერთაშორისო-5
2021-საერთაშორისო-4
2021-საერთაშორისო-1
2021-საერთაშორისო-6
2021-საერთაშორისო-3
2021-საერთაშორისო-2

2020 წელი

2020-fuzhen-fair-3
2020-guzhen-fair-1
2020-guzhen-fair-2
2020-საერთაშორისო-1
2020-საერთაშორისო-2
2020-საერთაშორისო-3
2020-guzhen-fair-4
2020-საერთაშორისო-4

2019 წელი

2019-guzhen-fair-2
2019-guzhen-fair-3
2019-guzhen-fair-4
2019-HK-fair-2
2019-HK-fair-3
2019-HK-fair-4
2019-საერთაშორისო-1
2019-საერთაშორისო-2

2018 წელი

2018-საერთაშორისო-1
2018-საერთაშორისო-3
2018-საერთაშორისო-5
2018-საერთაშორისო-6
2018-guzhen-fair-2
2018-guzhen-fair-1